DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ГЕРМАНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од AVIO NET .

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
FRANKFURT 1234567 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BASHKIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 09:00 4,960ден 9,300ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
ULM **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
STUTGART **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
KARLSRUHE **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
MANHAJM **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT **3**6* 09:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
LEVERKUZEN **3**6* 09:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
DIZELDORF **3**6* 09:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
DORTMUND **3**6* 09:00 7,440ден 13,640ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BOCHUM **3**6* 09:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
ESSEN **3**6* 09:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
DUISBURG **3**6* 09:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
BONN **3**6* 09:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден

Дестинации од BUS BERLIN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
USTI NAD LABEM **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DRESDEN **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERLIN **3**** 08:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од CINI TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
WIRZBURG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
NIRNBERG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FRANKFURT **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LIMBURG **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BONN **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DIZELDORF **3**6* 13:00 4,340ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DORTMUND **3**6* 13:00 4,960ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LANDERPAR **3**6* 13:00 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 13:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FURTH **3**6* 13:00 3,720ден 6,820ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
NIRNBERG **3**6* 13;00 3,720ден 6,820ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
OFENBAH **3**6* 13:00 4,340ден 8,060ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
NEUSS **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
KREFELD **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
WUPERTAL **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
GELSENKIRCHE **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
HAMM **3**6* 13;00 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BILEFELD **3**6* 13:00 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
SIEGBURG **3**6* 13:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
LIMBURG **3**6* 13:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
BADKAMBERG **3**6* 13:00 6,820ден 12,400ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден
WIRZBURG **3**6* 13:00 6,200ден 11,160ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
INGOLSTAT **3**6* 13:00 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
PFAFENOFEN **3**6* 13:00 4,340ден 8,060ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
DIZELDORF **3**6* 13:00 4,960ден 9,300ден 4,030ден - 7,440ден 4,030ден - 7,440ден

Дестинации од EURO B.- ADNAN R.

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 11:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ULM **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
STUTGART **3**6* 11:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
KARLSRUHE **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
OFENBURG **3**6* 11:00 6,200ден 11,780ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FREIBURG *****6* 11:00 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден

Дестинации од GALEB

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ROZENHAJM **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
MINHEN **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
INGOLSTAT **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
NIRNBERG **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
ANSBACH **3**6* 15:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MANHAJM **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
DRESDEN **3**6* 14:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
BERLIN **3**6* 14:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,730ден - 6,820ден
HAMBURG **3**6* 14:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
DARMSTAT **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
AUGSBURG **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
ULM **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
KARLSRUHE **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
BONN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
KELN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
LEVERKUZEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
DIZELDORF **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
MONCHENGLADBACH **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
DUISBURG **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
OBERHAUSEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
ESSEN **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
BOCHUM **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
RECKLIKHAUSEN **3**6* 11:00 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,340ден - 6,820ден
DORTMUND **3**6* 11:00 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,340ден - 6,820ден
KREFELD **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
STUTGART **3**6* 11:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден

Дестинации од IDO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HANOVER *****6* 10:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
BERLIN *****6* 10:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
DRESDEN *****6* 10:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
HAMBURG *****6* 10:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
BUDAPEST *****6* 10:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
USTI NAD LADEM *****6* 10:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
HANOVER **3**** 19:40 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
BERLIN **3**** 19:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
DRESDEN **3**** 19:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
HAMBURG **3**** 19:40 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,200ден
BUDAPEST **3**** 19:40 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
USTI NAD LADEM **3**** 19:40 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
BREMEN **3**** 19:40 6,820ден 13,020ден 0ден - 0ден 4,960ден - 9,300ден

Дестинации од LIM BUS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF **3**6* 08:30 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
LEVERKUZEN **3**6* 08:30 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
KOBLENZ **3**6* 08:30 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,030ден - 7,440ден
OFENBAH **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
WIRZBURG **3**6* 08:30 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
NIRNBERG **3**6* 08:30 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,410ден - 6,200ден
INGOLSTAT **3**6* 08:30 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,410ден - 6,200ден

Дестинации од MAXHARI HUNGARI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN *2**5** 07:00 3,720ден 6,200ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од MAXHARI SLO

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MEMINGEN **3**6* 07:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
STUTGART **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
ULM **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
HEILBRON **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
MANHAJM **3**6* 07:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT **3**6* 07:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KOBLENZ **3**6* 07:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
KELN **3**6* 07:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 4,340ден - 8,060ден
DIZELDORF **3**6* 07:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,960ден - 8,680ден
DUISBURG **3**6* 07:00 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,960ден - 8,680ден

Дестинации од MERGIMI AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *****6* 15:30 3,720ден 7,440ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MEMINGEN *2***6* 06:30 3,720ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PASAU *2***6* 06:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
REGENSBURG *2***6* 06:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
NIRNBERG *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MINHEN *2***6* 06:30 3,100ден 6,200ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ULM *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
STUTGART *2***6* 06:30 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MANHAJM *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
FRANKFURT *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
ACHEN *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 0ден - 0ден 4,340ден - 80,600ден
HAMBURG *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
BREMEN *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,060ден 4,340ден - 8,060ден
HANOVER *2***6* 06:30 5,580ден 10,540ден 4,340ден - 8,680ден 4,340ден - 8,680ден
BERLIN *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден
DRESDEN *2***6* 06:30 4,960ден 9,300ден 3,720ден - 6,820ден 3,720ден - 6,820ден

Дестинации од NASIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN *2***** 16:30 3,720ден 7,440ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,960ден
MINHEN ****5** 16:30 3,720ден 7,440ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,960ден
FRANKFURT *2***** 16:30 4,340ден 8,680ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
FRANKFURT ****5** 16:30 4,340ден 8,680ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
KELN *2***** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
KELN ****5** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
LEVERKUZEN *2***** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
LEVERKUZEN ****5** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
WUPERTAL *2***** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
WUPERTAL ****5** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
ESSEN *2***** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
ESSEN ****5** 16:30 4,960ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 6,200ден
DORTMUND *2***** 16:30 5,580ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
DORTMUND ****5** 16:30 5,580ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
HAMM *2***** 16:30 5,580ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
HAMM ****5** 16:30 5,580ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
BILEFELD *2**5** 16:30 5,580ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
BILEFELD *2**5** 16:30 5,580ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 7,440ден
PASAU *23**6* 11:30 4,340ден 0ден 3,100ден - 0ден 3,100ден - 0ден
REGENSBURG *23**6* 11:30 4,960ден 0ден 3,100ден - 0ден 3,100ден - 0ден
FULDA **3**6* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
KASEL **3**6* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
GOTINGEN **3**6* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
HANOVER **3**6* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
BERLIN *2**5** 11:30 4,960ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
HAMBURG *23*56* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
HAMBURG *23*56* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
HAMBURG *23*56* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
KIRCHEIM *23*56* 11:30 5,580ден 0ден 3,720ден - 0ден 3,720ден - 0ден
WIRZBURG ****5** 16:00 4,340ден 8,680ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
WIRZBURG *2***** 16:30 4,340ден 8,680ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од NEDO TURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DORTMUND *****6* 16:30 6,820ден 12,400ден 3,410ден - 6,200ден 3,410ден - 6,200ден
DIZELDORF *****6* 16:30 6,200ден 11,160ден 3,100ден - 5,580ден 3,100ден - 5,580ден
FRANKFURT *****6* 16:30 5,580ден 10,540ден 2,790ден - 5,270ден 2,790ден - 5,270ден
MANHAJM *****6* 16:30 5,580ден 10,540ден 2,790ден - 5,270ден 2,790ден - 5,270ден
KARLSRUHE *****6* 16:30 5,580ден 10,540ден 2,790ден - 5,270ден 2,790ден - 5,270ден
STUTGART *****6* 16:30 4,960ден 8,680ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
ULM *****6* 16:30 4,960ден 8,680ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
AUGSBURG *****6* 16:30 4,960ден 8,680ден 2,480ден - 4,340ден 2,480ден - 4,340ден
MINHEN *****6* 16:30 4,030ден 7,440ден 2,015ден - 3,720ден 2,015ден - 3,720ден

Дестинации од RASIM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MINHEN **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
SALZBURG **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ROZENHAJM **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
STUTGART **3**6* 12:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
MINHEN **3**6* 12:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
ULM **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
ULM **3**6* 12:00 4,960ден 9,300ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден
AUGSBURG **3**6* 12:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
AUGSBURG **3**6* 12:00 4,340ден 8,060ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден
LUDWIGSAFEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
LUDWIGSAFEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
MAINZ **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
MAINZ **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
WIZBADEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
WIZBADEN **3**6* 12:00 6,200ден 11,160ден 0ден - 0ден 3,720ден - 6,820ден
STUTGART **3**6* 12:00 5,580ден 9,920ден 0ден - 0ден 3,100ден - 5,580ден

Дестинации од SMIRA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DIZELDORF *****6* 15:30 3,720ден 7,440ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од TOURING

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DORTMUND **3**6* 11:15 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 5,880ден - 9,765ден
ESSEN **3**6* 11:15 7,440ден 13,640ден 0ден - 0ден 5,880ден - 9,765ден
DUISBURG **3**6* 11:15 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,725ден - 8,582ден
DIZELDORF **3**6* 11:15 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,725ден - 8,582ден
KELN **3**6* 11:15 6,820ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,725ден - 8,582ден
FRANKFURT **3**6* 11:15 6,800ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,760ден - 8,680ден
MANHAJM **3**6* 11:15 6,800ден 12,400ден 0ден - 0ден 4,760ден - 8,680ден
KARLSRUHE **3**6* 11:15 6,500ден 11,800ден 0ден - 0ден 4,550ден - 8,260ден
STUTGART **3**6* 11:15 6,200ден 11,200ден 0ден - 0ден 4,340ден - 7,840ден
ULM **3**6* 11:15 6,200ден 11,200ден 0ден - 0ден 4,340ден - 7,840ден
NIRNBERG ******* 11:15 5,900ден 11,200ден 0ден - 0ден 4,130ден - 7,840ден
INGOLSTAT ******* 11;15 5,600ден 9,900ден 0ден - 0ден 3,920ден - 6,930ден
MINHEN **3**6* 11;15 5,600ден 9,900ден 0ден - 0ден 3,920ден - 6,930ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HANOVER ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
NIRNBERG ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DORTMUND ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FRANKFURT ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERLIN SHOENFELD ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
KELN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
MEMINGEN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
FRIEDRICHSHAFEN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
HAMBURG ***4*** 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација