DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ФРАНЦИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ANNECY ****5** 22:00 5,890ден 9,300ден 1,178ден - 1,860ден 2,945ден - 4,650ден
CHAMBERY ****5** 22:00 6,200ден 9,300ден 1,240ден - 1,860ден 3,100ден - 4,650ден
GRENOBLE ****5** 22:00 6,448ден 9,610ден 1,290ден - 1,922ден 3,224ден - 4,805ден
LION ****5** 22:00 6,820ден 10,230ден 1,364ден - 2,046ден 3,410ден - 5,115ден

Дестинации од FUDEKS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
PARIS **3**6* 10:30 6,820ден 8,990ден 1,860ден - 3,100ден 4,960ден - 6,014ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
STRASBOURG 12***** 13:00 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
STRASBOURG **3*56* 10:45 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
METZ *2***** 13:00 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
METZ 1*3*56* 10:45 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
REIMS *2***** 13:00 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
REIMS 1*3*56* 10:45 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
PARIS *2***** 13:00 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
PARIS 1*3*56* 10:45 6,138ден 8,680ден 1,364ден - 1,860ден 3,348ден - 4,588ден
LA ROCHE **3**6* 13:00 5,890ден 9,300ден 1,178ден - 1,860ден 2,976ден - 4,650ден
ANNECY **3**6* 13:00 5,828ден 9,300ден 1,178ден - 1,860ден 2,976ден - 4,650ден
CHAMBERY **3**6* 13:00 6,200ден 9,300ден 1,240ден - 1,860ден 3,100ден - 4,650ден
GRENOBLE **3**6* 13:00 6,448ден 9,610ден 1,116ден - 1,984ден 3,224ден - 4,836ден
LION **3**6* 13:00 6,820ден 10,230ден 1,364ден - 2,046ден 3,410ден - 5,146ден
MARSEILLE ***4*** 11:00 5,828ден 10,168ден 1,116ден - 1,984ден 3,100ден - 5,270ден
MONTEPELLIER ***4*6* 11:00 5,828ден 10,168ден 1,116ден - 1,984ден 3,100ден - 5,270ден
DIZHON **3**6* 10:45 5,828ден 10,168ден 1,116ден - 1,984ден 3,100ден - 5,270ден
TOURS 1*3*5** 10:45 7,998ден 11,408ден 1,736ден - 2,418ден 4,278ден - 5,952ден
ORLEANS 1*3*5** 10:45 7,998ден 11,408ден 1,736ден - 2,418ден 4,278ден - 5,952ден
ANGERS 1*3*5** 10:45 8,308ден 12,028ден 1,798ден - 2,542ден 4,402ден - 6,262ден
NANTES 1*3*5** 10:45 8,618ден 12,648ден 1,860ден - 2,666ден 4,588ден - 6,572ден
RENNES 1*3*5** 10:45 8,618ден 12,648ден 1,860ден - 2,666ден 4,588ден - 6,572ден
TOULUN ***4*6* 11:00 5,825ден 10,168ден 1,116ден - 1,984ден 3,100ден - 5,270ден
AVIGNON ***4*** 11:00 5,828ден 10,168ден 1,116ден - 1,984ден 3,100ден - 5,270ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BAZEL 1234567 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PARIS ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација