DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ДАНСКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ALBA TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KOPENHAGEN *****6* 02:30 7,400ден 12,400ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BESA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KOPENHAGEN *****6* 08:30 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 6,200ден - 0ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
FREDERIKVAERK ******* 00:00 5,766ден 8,680ден 2,790ден - 4,092ден 3,038ден - 4,526ден
HILLEROD ******* 00:00 5,766ден 8,680ден 2,790ден - 4,092ден 3,038ден - 4,526ден
HELSINGOR ******* 00:00 5,766ден 8,680ден 2,790ден - 4,092ден 3,038ден - 4,526ден
KOPENHAGEN *****6* 23:30 5,766ден 8,680ден 2,790ден - 4,092ден 3,038ден - 4,526ден
NAESTVED ******* 00:00 5,766ден 8,680ден 2,790ден - 4,092ден 3,038ден - 4,526ден
KOPENHAGEN *****6* 23:30 8,990ден 14,074ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од LASTA SKOPJE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KOPENHAGEN *****6* 23:30 6,067ден 9,300ден 2,728ден - 4,216ден 3,038ден - 4,650ден
HELSINGBORG *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
HILLEROD *****6* 23:30 6,067ден 9,300ден 2,728ден - 4,216ден 3,038ден - 4,650ден
FREDERIKSVAERK *****6* 23:30 6,067ден 9,300ден 2,728ден - 4,216ден 3,038ден - 4,650ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KOPENHAGEN 1234567 0000 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација