DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ПОЛОНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од SENA REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KATOVICE ***4*** 5,580ден 9,300ден 1,860ден - 3,100ден 3,100ден - 6,200ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација