DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: УНГАРИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од FREE S TRAVEL

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BUDAPEST ***4*** 08:30 3,720ден 6,200ден 1,240ден - 2,170ден 2,480ден - 4,340ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација