DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ХРВАТСКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BALKAN TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUBROVNIK ******* 17:00 3,100ден 4,960ден 2,480ден - 3,968ден 2,480ден - 3,968ден
MAKARSKA ******* 17:00 3,100ден 4,960ден 2,480ден - 3,968ден 2,480ден - 3,968ден
SPLIT ******* 17:00 3,720ден 5,580ден 2,976ден - 4,464ден 2,976ден - 4,464ден

Дестинации од DOMINO LINE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZAGREB **3***7 22:00 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PULA **3***7 22:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
RIJEKA **3***7 22:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ROVINJ **3***7 22:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
POREC **3***7 22:00 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAFET TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUBROVNIK **3**6* 13:00 3,100ден 4,960ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,100ден
MAKARSKA **3**6* 13:00 3,100ден 4,960ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,100ден
PLOCE **3**6* 13:00 3,100ден 4,960ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,100ден
SPLIT **3**6* 13:00 3,720ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,410ден
SLAVONSKI BRD *2*4**7 18:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
ZAGREB *2*4**7 18:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
KARLOVAC *2*4**7 18:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
RIJEKA *2*4**7 18:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
POREC *2*4**7 18:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
NOVIGRAD *2*4**7 18:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден

Дестинации од HISAR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZAGREB 1234567 17:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
PULA **3*5** 17:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,340ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација