DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ХРВАТСКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BALKAN TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUBROVNIK ******* 17:00 3,100ден 4,960ден 2,480ден - 3,968ден 2,480ден - 3,968ден
MAKARSKA ******* 17:00 3,100ден 4,960ден 2,480ден - 3,968ден 2,480ден - 3,968ден
SPLIT ******* 17:00 3,720ден 5,580ден 2,976ден - 4,464ден 2,976ден - 4,464ден

Дестинации од BS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KNIN 1234567 19:00 2,356ден 3,844ден 0ден - 0ден 1,178ден - 1,922ден
DRNIS 1234567 19:00 2,666ден 4,154ден 0ден - 0ден 1,333ден - 2,077ден
SPLIT 1234567 19:00 3,100ден 4,836ден 0ден - 0ден 1,550ден - 2,418ден
MAKARSKA 1234567 19:00 3,410ден 5,394ден 0ден - 0ден 1,705ден - 2,697ден

Дестинации од DOMINO LINE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZAGREB **3***7 22:30 3,100ден 5,590ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
PULA **3***7 22:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
RIJEKA **3***7 22:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ROVINJ **3***7 22:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
POREC **3***7 22:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAFET TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DUBROVNIK **3**6* 13:00 3,100ден 4,650ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,100ден
MAKARSKA **3**6* 13:00 3,410ден 4,650ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,410ден
PLOCE **3**6* 13:00 3,410ден 4,650ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,410ден
SPLIT **3**6* 13:00 3,720ден 5,270ден 0ден - 0ден 2,170ден - 3,410ден
SLAVONSKI BRD ***4**7 18:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
ZAGREB ***4**7 18:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
KARLOVAC ***4**7 18:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 1,860ден - 3,410ден
RIJEKA ***4**7 18:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
POREC ***4**7 18:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
NOVIGRAD ***4**7 18:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден

Дестинации од HISAR TURIZM

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ZAGREB 1234567 17:30 3,100ден 5,580ден 0ден - 0ден 2,170ден - 4,030ден
PULA **3*56* 17:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,650ден
RIJEKA **3*56* 17:30 3,720ден 6,820ден 0ден - 0ден 2,480ден - 4,650ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација