DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: АЛБАНИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од BEST TRAVEL

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KSAMIL 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 2,170ден - 2,480ден
SARANDA 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 2,170ден - 2,480ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DURRES 1234567 06:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
TIRANA 1234567 06.00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ELBASAN 1234567 06:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,550ден

Дестинации од GILAN KOMPLEKSI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KSAMIL 1234567 20:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HAK BUS-CETURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DURRES 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
VLORE 1234567 20:00 1,860ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 1,860ден
SARANDA 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
DURRES 1234567 08:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 920ден - 1,240ден
DURRES 1234567 09:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 1,240ден
KSAMIL 1234567 20:00 2,480ден 3,100ден 0ден - 0ден 1,860ден - 2,480ден
ULCINJ 1234567 21:00 1,840ден 2,480ден 0ден - 0ден 1,240ден - 1,860ден
TIRANA 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 930ден - 12,400ден
ELBASAN 1234567 20:00 1,240ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL ELBA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
HOTEL ELBA *234*** 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL SOFRA E PRIRENIT - TE NIKU

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
DURRES 1234567 0 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
DURRES ******* 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MARIGONA TRAVEL

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SARANDA ******* 21:00 0ден 3,720ден 0ден - 0ден 0ден - 2,790ден
VLORE ******* 20:00 0ден 2,790ден 0ден - 0ден 0ден - 1,240ден
ULCINJ 1234567 21:00 2,480ден 1,860ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
KSAMIL 1234567 20:00 2,790ден 3,720ден 0ден - 2,790ден 0ден - 2,790ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација