DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ХОЛАНДИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BREDA **3**6* 10:30 6,820ден 10,850ден 0ден - 0ден 3,410ден - 5,580ден
ROTTERDAM **3**6* 10:30 6,820ден 10,850ден 0ден - 0ден 3,410ден - 5,580ден
DEN HAG **3**6* 10:30 6,820ден 10,850ден 0ден - 0ден 3,410ден - 5,580ден
AMSTERDAM **3**6* 10:30 6,820ден 10,850ден 0ден - 0ден 3,410ден - 5,580ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
EINDHOVEN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација