DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ШВЕДСКА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ****

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KOPENHAGEN ******* 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од ALBA TURIST

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME *****6* 02:30 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од BESA TRANS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME *****6* 08:30 7,440ден 12,400ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HOTEL TINGET

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SUEDI ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME ****5*7 08:00 7,130ден 10,230ден 3,410ден - 5,270ден 4,030ден - 6,510ден
HALMSTAD ****5*7 08:00 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден
GETEBORG ****5*7 08:00 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден
BORAS ****5*7 08;00 7,750ден 11,160ден 4,030ден - 5,890ден 4,650ден - 7,440ден
JONKOPING ****5*7 08:00 7,750ден 11,160ден 4,030ден - 5,890ден 4,650ден - 7,440ден
HELSINGBORG ****5*7 08:00 7,130ден 10,230ден 3,410ден - 5,270ден 4,030ден - 6,510ден
LANDSKRONA ****5*7 08:00 7,130ден 10,230ден 3,410ден - 5,270ден 4,030ден - 6,510ден
KRISTIANSTAD ****5*7 08:00 7,440ден 10,540ден 3,720ден - 5,580ден 4,340ден - 6,820ден

Дестинации од LASTA - Bujanovac

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
KRISTIANSTAD 1****6* 00:00 9,114ден 13,268ден 4,588ден - 6,634ден 6,634ден - 9,114ден
HALMSTAD 1****6* 00:00 9,114ден 13,268ден 4,588ден - 6,634ден 6,634ден - 9,114ден
VARBERG 1****6* 00:00 9,114ден 13,268ден 4,588ден - 6,634ден 6,634ден - 9,114ден
BORAS 1****6* 00:00 9,114ден 13,268ден 4,588ден - 6,634ден 6,634ден - 9,114ден
JONKOPING 1****6* 00:00 9,114ден 13,268ден 4,588ден - 6,634ден 6,634ден - 9,114ден
LANDSKRONA 1****6* 00:00 8,742ден 13,082ден 4,402ден - 6,572ден 6,572ден - 8,742ден
HELSINGBORG 1****6* 00:00 8,742ден 13,082ден 4,402ден - 6,572ден 6,572ден - 8,742ден
MALLME 1****6* 00:00 8,742ден 13,082ден 4,402ден - 6,572ден 6,572ден - 8,742ден

Дестинации од LASTA SKOPJE

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
LANDSKRONA *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
HELSINGBORG *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
KRISTIANSTAD *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
HALMSTAD *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
VARBERG *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
GETEBORG *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
BORAS *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
JONKOPING *****6* 23:30 6,820ден 10,478ден 3,038ден - 4,650ден 3,410ден - 5,270ден
NAESTVED *****6* 23:30 6,076ден 9,300ден 2,728ден - 4,216ден 3,038ден - 4,650ден

Дестинации од STEFAN BUS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
GETEBORG ******7 10:00 10,230ден 15,810ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MALLME 1234567 17:45 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
GETEBORG 1234*** 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
STOCKHOLM SKAVSTA 1*34567 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација