DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ШВАЈЦАРИЈА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од ASANI REIZEN FATI

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH ******* 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од AVIO NET

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *2*456* 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ZHENEVA 1234567 00:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од DURMO TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LOZANA ****5** 22:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BAZEL ****5** 22:00 5,800ден 11,020ден 4,160ден - 7,800ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH ****5** 22:00 5,800ден 11,020ден 4,160ден - 7,800ден 4,640ден - 8,700ден
ST.GALEN ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
OLTEN ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BAZEL ****5** 22:00 5,800ден 11,780ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
AMRISWILL **3*56* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LUCERN **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ST.GALEN **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
OLTEN **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BAZEL **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA **3**6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BELINZONA **3*56* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од EURO BUS - STRUGA

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**6* 10:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BELINZONA **3**6* 10:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LОZANA **3**6* 10:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
VEVEY **3**6* 10:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN **3**6* 10:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN **3**6* 10:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од EURO TURIST - EDI T

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH **3**6* 15 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од EUROTURIST AG

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BELINZONA **3**** 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BELINZONA *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN **3**** 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LUCERN *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ST.GALEN **3**** 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ST.GALEN *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
OLTEN **3**** 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
OLTEN *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA **3**** 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LOZANA *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN **3**** 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERN *****6* 07:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH ******* 08:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ST.MARGARET *****6* 07:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од FLORI TOURS

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.GALEN *****6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
GUNZGEN *2***6* 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH *2***6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN *****6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BELINZONA *****6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN *****6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA *****6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
VEVEY *2***6* 14:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од HABIB

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
OLTEN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LUCERN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERN ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
wurenlos - baden *2***** 15:30 6,906ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HORIZONT

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LLOZAN *2***6* 15:30 5,800ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од HORIZONT REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BAZEL *2***** 16:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
LUCERN *2***6* 16:30 6,240ден 10,400ден 0ден - 0ден 3,640ден - 6,240ден
BELINZONA *2***6* 16:30 6,240ден 10,400ден 0ден - 0ден 3,640ден - 6,240ден
BERN *2***6* 16:30 6,240ден 10,400ден 0ден - 0ден 3,640ден - 6,240ден

Дестинации од LASTA - Beograd

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH *2*4*6* 20:00 4,160ден 5,720ден 1,248ден - 1,560ден 2,340ден - 3,120ден
ST.GALEN *2*4*6* 20:00 4,160ден 5,720ден 1,248ден - 1,560ден 2,340ден - 3,120ден

Дестинации од MALESIA REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
CIRIH 1234567 09:45 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MERGIMI AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.MARGARET ******* 09:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ST.GALEN ******* 09:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
CIRIH ******* 09:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BAZEL ******* 09:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
BERN ******* 09:00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од MIMOZA93 Kumanove

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
TURAU **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
FORENBERG **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
WIRENLOS **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ARAU **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BAZEL **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
SOLLOTURN **3**6* 06:30 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ST.MARGARET **3**6* 06:00 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 6,960ден
ST.GALEN **3**6* 06:00 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN **3**6* 06:00 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA **3**6* 06:00 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ZHENEVA **3**6* 06:00 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH **3**6* 06:00 5,800ден 11,600ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од SEAD TURS ALBESA CH

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ST.GALEN **3*5** 01:30 5,200ден 10,400ден 0ден - 0ден 2,600ден - 5,200ден
CIRIH **3*5** 01:30 5,200ден 10,400ден 0ден - 0ден 2,600ден - 5,200ден
LUCERN **3*5** 01:30 5,200ден 10,400ден 0ден - 0ден 2,600ден - 5,200ден

Дестинации од SHARR REISEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
LUCERN **3**6* 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
OLTEN **3**** 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BAZEL **3**** 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA **3**** 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH **3**** 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BERN **3**** 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ST.GALEN **3**** 19:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден

Дестинации од SOLO REIZEN

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BERN **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
OLTEN **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 870,000ден
BELINZONA **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
ST.GALEN **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH **3**6* 13:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BELINZONA ****5** 20:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LUCERN ****5** 20:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
CIRIH ****5** 20:00 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
LOZANA **3**6* 13:30 5,800ден 11,020ден 0ден - 0ден 4,640ден - 8,700ден
BAZEL ****5** 5,800ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Дестинации од WIZ AIR

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
BAZEL - WIZZ **3*5** 00 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден
ZHENEVA ******* 0ден 0ден 0ден - 0ден 0ден - 0ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација